Start sida
   Priser
   Offert
 
  Sjukförsäkring - Allmänt
  
Du har rätt till akut vård om du tillfälligt vistas i ett annat EU/ESS-land eller vissa andra länder utanför EU/ESS. Det gäller om du är svensk medborgare eller medborgare i annat EU/ESS-land.
När du besöker ett annat land ska du ha med dig blankett E111 från Försäkringskassan, ifylld. Ring och beställ den hos Försäkringskassan eller via deras hemsida.
När du blir sjuk utomlands, vänd dig till en offentlig sjukvårdsinrättning i landet. Du får själv betala en patientavgift.

Om du är bosatt här i Spanien och har ett så kallat NIE-nummer så kan du teckna en spansk sjukförsäkring.

Tres Coronas Seguros samarbetar med DKV som är från början ett tyskt bolag.

DKV har tre olika sjukförsäkringar Integral, Mundisalud och Top Health samt olycksfallsförsäkringar.

Integral
Denna sjukförsäkring täcker personen i Spanien och man använder sig av DKV:s egna läkarbok och 100% ersätts. Den har även en akutreseförsäkring inkluderad.

Mundisalud
Täcker som Integral´s grundförsäkring, men också fritt val av läkare, sjukhus och specialister utomlands. Vid fritt val täcks 80% inom Spanien eller 90% av kostnaderna utomlands.

Top Health
Är en unik produkt inom sjukförsäkringar. 100% täckning med fritt val av läkare, sjukhus och specialister. Man har även fritt val av tandvård med 80% täckning med ett maximum belopp på 9000€.