Start sida
   Priser
   Offert
 
  Bilförsäkring - Skadetillfälle
  
Vid en trafik olycka skall du:
  1. Fylla i skadeblanketten med alla uppgifter från båda parter. Skriv EJ under om du inte är överens med vad den andre har fyllt i – eller ej förstår vad som står.

  2. Är ni oense ring polisen eller Guardia Civil.

  3. Kom in och lämna eller skicka skadeblanketten till oss.

  4. Om möjligt få ett kostnadsförslag från garaget/mekanikern du vill ska laga bilen.

  5. Om du eller medpassagerare har fått personliga skador spar alla läkar- och sjukhuskvitton.